AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prac rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Slash Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych.  

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2016

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM), działanie 1.2: „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe, oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Neodymium Sp. Z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych.