AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Specjalisty ds. Rozliczeń w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/6-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
W ramach zapytania Zamawiający zatrudni Specjalistę ds. rozliczeń.

Zapytanie ofertowe – pełna treść

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Programisty w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/16-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
W ramach zapytania Zamawiający zatrudni 5 programistów.

Zapytanie ofertowe – pełna treść

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prac rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Slash Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych.