Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Informatyka Sprzętowca w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/16-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Specjalisty ds. Nadzoru Merytorycznego w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/6-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Programisty w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/16-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
W ramach zapytania Zamawiający zatrudni 2 programistów.

Zapytanie ofertowe – pełna treść

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Specjalisty ds. Nadzoru Merytorycznego w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/6-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Specjalisty ds. Rozliczeń w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/6-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
W ramach zapytania Zamawiający zatrudni Specjalistę ds. rozliczeń.

Zapytanie ofertowe – pełna treść