Szczególną uwagę poświęcamy usługom serwisowym oferując kompleksową obsługę infrastruktury IT, tak w okresie gwarancji jak i w dalszym użytkowaniu sprzętu.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i profesjonalne rozwiązania.

Kompleksowość usług składających się na outsourcing informatyczny ma na celu zapewnienie obsługi technicznej na najwyższym poziomie pozwalające zapewnić ciągłość pracy i zminimalizować koszty utrzymania infrastruktury IT

Na dobrą markę pracuje się latami, bogata lista referencyjna jest dowodem, że SLASH Sp. z o.o. to rzetelny partner w interesach.

Oferujemy wiedzę i doświadczenie:

 • Outsourcing usług informatycznych – bieżąca administracja sprzętowych i programowych zasobów informatycznych
 • Szybką obsługę opartą na Telefonicznej Pomocy Technicznej (tzw. Help Desk),
 • Wsparcie stacjonarne
 • Specjalistyczną obsługę informatyczna na żądanie
 • Usługi doradcze w zakresie planowanych inwestycji IT
 • Dzierżawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Dostosowanie usługi do faktycznych potrzeb Klienta
 • Obsługę 24/7/365

Telefoniczna Pomoc Techniczna – zawsze do dyspozycji.

 • Wsparcie techniczne, które zapewnia bieżące rozwiązywanie incydentów u użytkowników sprzętu i oprogramowania
 • Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem
 • Rejestracja wszystkich zgłoszeń użytkowników w bazie danych
 • Inwentaryzacja zasobów sprzętowych i programowych
 • Efektywne zarządzanie obsługą serwisową
 • Podnoszenie stopnia wiedzy informatycznej użytkowników

Dział Inżynierski – Specjaliści

 • Zarządzanie zasobami informatycznymi
 • Współpraca z Działem Handlowym przy tworzeniu projektów informatycznych
 • Rozwiązywanie problemów Klienta dotyczących sprzętu i oprogramowania w zakresie niestandardowym
 • Wprowadzenie mechanizmów, uniemożliwiających samowolne wprowadzenie przez użytkowników jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i zainstalowanym oprogramowaniu
 • Wprowadzenie zabezpieczeń, minimalizujących występowanie awarii
 • Opracowanie „bazy wiedzy” występujących problemów ze sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanej przez „Help Desk”

Dział Serwisu – Zespół wykwalifikowanych Techników

 • Realizacja zgłoszeń przekazanych przez Help Desk.
 • Obsługa informatyczna na żądanie
 • Naprawą sprzętu oraz instalacją oprogramowania
 • Koordynacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu

Korzystanie z zewnętrznych usług serwisowych przynosi wymierne korzyści

 • Możliwość skoncentrowania się na statutowej działalności firmy.
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z urlopami lub zwolnieniami pracowników
 • Stałe i przejrzyste koszty
 • Przeniesienie odpowiedzialności za obsługę sprzętu na firmę zewnętrzną gwarantuje ciągłość pracy środowiska IT.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa