Pracujemy z naszymi klientami od wielu lat i bardzo sobie cenimy ich opinię na temat naszej pracy i naszych rozwiązań.

Zaufali nam między innymi:

 • AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Ranbaxy Polska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Osiedle akademickie “Przyjaźń”
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Liczne placówki medyczne
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

i wiele, wiele innych.