Oferujemy usługi wdrożeniowe w zakresie rozwiązań do serwerowni i centrów danych. Będąc preferowanym partnerem Dell, zajmujemy się projektowaniem, instalowaniem i konfigurowaniem rozwiązań do serwerowni firmy Dell. Oferujemy wdrożenia oparte na serwerach Dell PowerEdge, macierzach dyskowych EqualLogic i Compellent, oraz na urządzeniach sieciowych Force10 i PowerConnect.

W ramach wdrożeń – na życzenie klienta – przeprowadzamy szkolenia z poszczególnych technologii i wdrożonych rozwiązań.

Listopad 2013

Wdrożyliśmy rozwiązanie oparte na macierzy EqualLogic, przełączniku PowerConnect 10 GbE i serwerach kasetowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zainstalowaliśmy obudowy blade, serwery kasetowe i osprzęt sieciowy, oraz oprogramowanie VMware w spółce należącej do grupy Energa.

Październik 2013

Wdrożyliśmy serwery kasetowe (blade) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Sierpień 2013

Wdrożyliśmy klaster obliczeniowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, składający się z serwerów kasetowych (blade), kart GPGPU, sieci InfiniBand oraz 10 Gigabit Ethernet.