Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

Świadczenie usług w zakresie wykonywanych zadań Programisty w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-5594/16-00 pn. „Systemy informatyczne wspierające leczenie zaburzeń psychicznych” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
W ramach zapytania Zamawiający zatrudni 2 programistów.

Zapytanie ofertowe – pełna treść